AM

‘A Dechrau Gain’, lle mae hyn ar y cyd yn cymryd ei enw, yn y bennod gyntaf o ‘Adventures’ nofel heb ei orffen Dylan Thomas yn y Fasnach Croen. Mae cymeriad canolog y stori yn gadael cartref ei rieni yn Ne Cymru ar gyfer Orsaf Paddington a phan ofynnwyd lle y mae’n mynd, atebodd Samuel Bennett, ‘Nid wyf yn gwybod lle dwi’n mynd, nid wyf a unrhyw syniad yn y byd, dyna pam yr wyf yn dod i Lundain.

Mae ‘A Dechrau Gain’ yn gyd ffotograffiaeth Gymreig agored, a sefydlwyd gan James O Jenkins gyda’r uchelgais i ddatblygu llwyfan i ddarganfod ac arddangos ffotograffiaeth gyfoes sydd yn cael ei wneud yng Nghymru heddiw.

Lansiodd y cyd â chyhoeddiad mis Mai 2013 ar benwythnos cyhoeddi y ‘Trylediad’ agoriadol: G_yl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd. Y darn yn arddangos gwaith pedwar o’n haelodau cyfredol; Gawain Barnard, Jack Latham, Abbie Trayler-Smith a James O Jenkins. Gyda ffotograffiaeth gwerth chweil yng Nghymru, mae’r _yl yn adeg amserol i lansio y rhandaliad cyntaf o ‘A Dechrau Gain’.

Mae Dechrau Gain yn cynnig llwyfan i ffotograffwyr wneud gwaith yng Nghymru i gael arddangos ei ffotograffiaeth ac i eraill ei werthfawrogi yng Nghymru a thu hwnt. I gael gwybodaeth am brosiectau yn y dyfodol neu i gyflwyno eich gwaith, cysylltwch â ni.

Louise Hobson.