Abbie Trayler-Smith

YR ‘O’ FAWR

“Mae cyfraddau gordewdra yng Nghymru(36%) yr uchaf yn y DU.” Cynulliad Caenedlaethol Cymru, Ionawr 2012.

Mae’r stigma sydd yn amgylchu ac amlyncu gordewdra yn meddwl fod blynyddoedd tew fy arddegau wedi parhau yn gladdedig, yn cnoi y tu fewn i mi, ac yn fy ngadael i gyda cwestiynau heb eu hateb a theimladau anghyfforddus. Pam es i’n dew? Sut ddigwyddodd o? A mewn gwirionedd pa effaith mae o wedi gael ar fy mywyd i? Mae’r effeithiau seicolegol o fod yn dew mewn cymdeithas sydd yn prisio teneuder uwchben popeth arall yn achosi  gymaint o bryder imi a’r problemau iechyd corffoorol amlwg. Mae gordewdra wedi cymryd drosodd cancr fel y peth i’w ofni, gyda’i stigma a’i ragfarnau yn dilyn y gordrwm o’r iard ysgol i’r gweithle a thu hwnt. Fy nod gyda’r gwaith yma ydi bod yn bortread agos a phersonol o’r plant y tu ôl i’r ystadegau dramatig yma: i ddangos faint mor gymleth ac amlochrog ydi gordewdra plentyndod ac i blymio profiadau ehangach plentyndod o anniogelwch ddaru gymaint ohonom ni. (boed dew neu beidio), fynd drwyddyn nhw efo’n cyrff a’n hunan ddelwedd yn ystod blynyddoedd ffurfiannol ein harddegau.