Jack Latham

Y TY OLAF AR Y BRYN

Pan mae rhywun yn ein gadael ni, felly hefyd lleoliadau a profiadau sydd yn bodoli fel atgofion yn unig. Gallai cymuned gyfan drengi pan mae’r ddelwedd fregus ohoni yn diflannu ym meddwl ei thyst olaf. Bydd argraff o’r cymoedd fel yr oeddynt yn arfer bod yn dod i ben pan fydd y tyst olaf yn marw. Beth arall fydd yn golledig yn y marwolaeth ddeublyg yna? Fel mae llefydd yn newid tu hwnt i unrhyw adnabyddiaeth, mae llinyn cyswllt i be fu yn parhau yn y rhai sydd ddim mwy. Efallai hebddo nhw mae angen i ni ail-ymweld, i greu delweddau newydd a cheisio adennill y cysylltiad cyn iddo ddiflannu am byth.