James O Jenkins

Eisteddfod

Yr Eisteddfod, sydd yn cael ei chynnal yn flynyddol yn ystod wythnos gyntaf Mis Awst yw pinacl y calendr celfyddydol Cymreig. Mae’n cael ei chynnal mewn tref neu ddinas gwahanol bob blwyddyn, yn y de a’r gogledd bob yn ail, a mae’n para wyth diwrnod a hi yw’r ŵyl gystadleuol cerdd a barddoniaeth fwyaf yn Ewrop. Yn ganolog i’r Eistedfod yw seremoniau y Gorsedd – a’r Gorsedd yw cymdeithas o feirdd, ysgrifennwyr, cerddorion, artistiaid ac unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol I fywyd Cymru. Mae tair seremoni y Gorsedd yn cael eu cynnal yn ystod yr ŵyl: Coroni y Bardd ( barddoniaeth rhydd gorau); gwobrwyo y Fedal Ryddiaith (ennillydd y gystadleuaeth ryddiaith); a Cadeirio y Bardd ( yr awdl orau).