Y CYD

James O Jenkins

(g.Abertawe) Ffotograffydd yn byw yn Llundain a cyd-sylfaenydd Portrait Salon. Mae wedi arddangos ei waith yn The Photographer’s Gallery ,The Association of Photographers a Hotshoe Gallery. Mae ei waith wedi cael ei gyhoeddi yn The Sunday Times Magazine, The Independent on Sunday a Creative Review. Y llynedd, cyhoeddodd ei lyfr cyntaf, ‘United Kingdom’, astudiaeth gweledol o arferion traddodiadol blynyddol y Deyrnas Unedig. Mae lluniau o’r llyfr wedi eu hamddangos yn Llundain, Helsinki a Efrog Newydd.

www.jamesojenkins.co.uk @jamesojenkins

Abbie Trayler-Smith

Mae Abbie Trayler-Smith (g. Casnewydd) yn ffotograffydd dogfenol a phorteadau a mae ei gwaith yn bennaf wedi ei seilio ar ei hymateb emosiynol a’i hymrwymiad i’w gwrthrych. Wedi treulio 8 mlynedd gyda’r Daily Telegraph, ar newyddion ac ar erthyglau ar draws y byd, yn cynnwys rhyfel Irac a swnami Asia, mae hi nawr yn teithio y byd yn gweithio i wahanol gyflogwyr ac yn mwynhau treulio ei hamser ar brosiectau tymor hir yn y DU. Dangoswyd astudiaeth Abbie o geiswyr lloches amddifad yn y DU ‘Still Human Still Here’ yn ogystal a’i ffilm fer aml-gyfryngol ar yr un pwnc yn galeri foto8 HOST yn Llundain yn 2009. Ennillodd ei phortread o Chelsea o’r gyfres ‘The Big O’ y 4edd wobr yn Taylor Wessing Prize 2010  yn y National Portrait Gallery.Ymunodd a Panos Pictures yn 2007 a daeth yn aelod o Panos Profile yn 2010.

www.abbietraylersmith.com @abbiets

Jack Latham

(g. Caerdydd) Photograffydd Cymraeg yn byw yn Brighton. Gradd BA Ffotograffiaeth Dogfenol, Prifysgol Cymru Casnewydd 2012. Mae ei waith yn ffocysu ar bynciau cysyniadol ac yn aml trwy gyfrwng ffotograffiaeth fformat mawr a llyfrau hunan gyhoeddiedig. Cyhoeddwyd ei luniau gyntaf yn British Journal of Photography fel rhan o ‘2012 Student Profile’, yn adlewyrchu talentau newydd ar draws y DU. Mae Jack wedi parhau i weithio yn y wlad yma a thramor a mae rhai o’i luniau diweddaraf yn cael eu harddangos yn Efrog Newydd ar hyn o bryd.

www.jacklatham.com @jacklatham

Gawain Barnard

(g. Rhondda) graddiodd MFA Ffotograffiaeth Dogfenol, Prifysgol Cymru, Casnewydd 2009. Mae ei ffotograffiaeth a gwaith ymchwil gan fwyaf wedi canolbwyntio ar ar amgylchfyd a phobol ei ieuenctid. Mae ei bortreadau tawel o lencyndod a sylwadau manwl o’r byd o’u cwmpas yn cynnig adlewyrchiadau newydd a ffres o dirwedd ol-ddiwydianol De Cymru. Mae ei waith wedi ei arddangos ar lwyfannau cenedlaethaol a rhyngwladol a mae’n cael ei gynrychioli gan Milleniun Images.

www.gawainbarnard.com @gawainbarnard

Louise Hobson

(g. Canterbury) a’i lleoliad yng Nghaerdydd, astudiodd Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd.  Mae Louise wedi gweithio efo Ffotogaleri, yr Asiantaeth Ddatblygu Genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth ac yn seiliedig ar lens y cyfryngau yng Nghymru a Tryledu: Gwyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd.  Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel hunan lansiwr Cyd-Gysylltydd Cyfranogiad ac mae ar Raglen 2013 ar gyfer Cymru yn Fenis – Oruchwyliwr yn y Biennale 55fed.

www.louisehobson.co.uk @louisedhobson